English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

שעות פתיחת הספרייה

News image

  שעות פתיחת הספרייה  קורסים מרוכזים ראשון כ"ט בתמוז 27.2 -ראשון ז' באב 3.8 הלל - ...

המשך קריאה

מים מדליו

News image

גיליון זה מוקדש ליהדות, ישראליות ורב-תרבותיות: אתגרים בחינוך ובהוראה. החינוך הדתי בעידן זה של רב-תרבותיות ופ...

המשך קריאה

לוח מבחנים

News image

  לוח מבחנים סמסטר ב' מועד א' בנים שעת המבחן שונה ל14:00 בנות הרשמה ידנית על גבי לו...

המשך קריאה

קישורים מהירים:

המרכז ללימודי הטקסט קטלוג הספרייה מאגרי מידע moodle השתלמויות רישום לקורסים