English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

השאלה בינספרייתית

 
ספריית המכללה נותנת שירותי השאלה בין-ספרייתית מספריות עימן יש לה קשרי השאלה.
 
השירות ניתן לסגל אקדמי ולסטודנטים, הזקוקים לספרים או למאמרים, שאינם מצויים בספריה.
 
השאלה בינספרייתית לסטודנטים הינה לצורך כתיבת עבודות סמינריוניות ועבודות גמר.
 

אופן ההזמנה

 
ראשית יש לוודא שהפריט אינו נמצא בספריית המכללה או ניתן להשגה באמצעות המאגרים המקוונים עליהם מנויה הספרייה.
 
לאחר איתור הפריט, יש למלא את הטופס להלן:
 
שם מלא*
 
 
דואר אלקטרוני
 
 
מעמד הפונה:
 
 

הזמנת ספר / מאמר

 
* ניתן להעתיק את פרטי הספר מקטלוג המאוחד בכתובת:
 
http://aleph3.libnet.ac.il/
 
* ניתן להעתיק את פרטי המאמר ממפתח חיפה בכתובת:
 
http://mgs.lif.ac.il/login
 
שם הספר / מאמר*
 
 
שם המחבר*
 
 
להזמנת מאמר אנא מלא גם את הפרטים הבאים:
 
שם כתב העת
 
 
כרך וחוברת
 
 
שנת פרסום
 
 
עמודים