English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

המגזר השביעי בשיתוף עם מכללת ליפשיץ פותחים מסלול ייחודי לקורסים מעשיים לניהול עמותות ומלכרי"ם

לפרטים דבורה: 02-5679567