English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

לימודי תעודה ב"עריכה לשונית ובהבאה לדפוס"

אחראית אקדמית: פרופ' לובה ר' חרל"פ

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

המטרה

הכשרת עורכי לשון בעברית בתחומים שונים: עריכה ספרותית, עריכה מדעית ועריכה עיתונאית. בוגרי התכנית אמורים להיות בעלי השכלה כללית נרחבת בתחומי עשייתם ומומחים בעריכת טקסטים, הן מבחינת תקינות הלשון והן מבחינות נוספות, כגון שיקולי תוכן, מבנה, קוהרנטיות, הקשר, סגנון ועוד.

קהל היעד

בוגרי המחלקות ללשון עברית או תחומים קרובים (ספרות עברית, ספרות משווה, תרגום, עיתונאות ותקשורת או מדעי הרוח בכלל) באוניברסיטאות ובמכללות; מורים, אנשי תקשורת, עיתונאים, סופרים, עורכים בפועל, אנשי הוצאה לאור וכיו"ב וכן מתעניינים במקצוע בעלי השכלה אקדמית או השכלה מקצועית מקבילה.

אחראית אקדמית: פרופ' לובה חרל"פ

היקף הלימודים

קורסים בהיקף כולל של 252 שעות בפריסה על פני שלושה סמסטרים, יום בשבוע (יום ג).

תכנית הלימודים

התכנית בנויה משני אשכולות של קורסים וסדנאות לפי החלוקה שלהלן:

לימודי יסוד בלשון עברית וביישומי מחשב בהיקף של 112 שעות מקסימום

במסגרת זו יילמדו שלושה קורסי יסוד בלשון העברית: יסודות הלשון ותורת הניקוד; תחביר עברי; שיח, סגנון וסמנטיקה; וכן קורס בהכרת המחשב וביישומיו בעריכה לשונית. סטודנטים שיוכיחו לימודים קודמים בקורסים הנדרשים יהיו פטורים מלימודים אלה (או מחלקם).

סדנאות עריכה (פרקטיקום) בהיקף של 140 שעות

במוקד התכנית נמצאות הסדנאות – פרקטיקום – שבהן יתאמנו הסטודנטים הלכה למעשה בעריכת טקסטים מסוגים שונים, וידונו בשאלות היסוד במעשה העריכה.

בתכנית שש סדנאות:

* בסדנה א' יילמדו יסודות העריכה הלשונית.

* סדנאות ב'–ד'  יוקדשו לשלושת המסלולים בהכשרת העורכים: עריכה עיתונאית, עריכה מדעית ועריכה ספרותית. הסדנה לעריכת ספרות מקיפה תחומים שונים של עריכה מסוג זה: ספרות מקור וספרות תרגום, ספרות ילדים, ז'אנרים ספרותיים שונים וכיו"ב.

* סדנה ה' – עריכה לשונית למתקדמים – היא סדנת המשך לסדנה א', ובה יידונו סוגיות מורכבות בעריכה; סדנה ו – עניינה בהבאה לדפוס, ובה ילמדו הסטודנטים להכיר תכנות דפוס מקצועיות, התקנה לדפוס, תהליכי דפוס וכיו"ב. בסיום סדנה זו ייערך ביקור מודרך בבית-דפוס. בסיום כל סדנה יש להגיש עבודה, בהתאם לדרישות המנחה.

למעוניינים יש אפשרות ללמוד בסדנה "עריכה תורנית וההדרת כתבי יד" בקורס בחירה או כקורס נוסף.

 

חלק מהקורסים מלווים בהוראה מקוונת, באמצעות מערכת Moodle.

להלן פירוט הקורסים, המרצים ומספר השעות:

1. לימודי יסוד

שם הקורס

המרצה

שעות

יסודות הלשון ותורת הניקוד

מר ירעם נתניהו (יועץ לשון בטלוויזיה החינוכית)

28

יסודות התחביר

ד"ר אורלי אלבק (האקדמיה ללשון העברית)

28

שיח, סגנון וסמנטיקה

פרופ' לובה חרל"פ (המרכז ללימודי הטקסט)

28

יישומי מחשב בעריכה

גב' שרית כהן (מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג)

28

 

2. סדנאות בעריכה ובהבאה לדפוס

הסדנה

המנחה

שעות

סדנה א: יסודות בעריכה לשונית

גב' צופי ליבוביץ (האקדמיה ללשון העברית)

28

סדנה ב: עריכה ספרותית

ד"ר מיכל גולדויכט (מרצה ועורכת)

28

סדנה ג: עריכה עיתונאית

מר גד ליאור (ידיעות אחרונות)

16

סדנה ד: עריכה מדעית

פרופ' לובה חרל"פ (עריכה מדעית)

28

סדנה ה: עריכה לשונית למתקדמים -
עיון בסוגיות מורכבות

גב' רות אלמגור-רמון (האקדמיה ללשון העברית ותאגיד השידור)וד"ר סמדר כהן (האקדמיה ללשון העברית)

28

סדנה ו: הבאה לדפוס

הרב יוסף כהן

12

סדנת בחירה: עריכה תורנית וההדרת כתבי יד

הרב שמעון ש' גולדשמידט (פרויקט השו"ת, אוניברסיטת בר אילן)

דוד פיאלקוף (מכון הרב שטיינזלץ)

28

למערכת השעות לחצו כאן

דרישות לקבלת התעודה

ציון עובר במבחני הקורסים; השתתפות ב 80% מהמפגשים בסדנאות והגשת 80% מהתרגילים; ציון עובר בעבודות הסיום בסדנאות.

©כל הזכויות שמורות