English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

עריכה עיתונאית


עם המרצים:

צופיה ליבוביץ (האקדמיה ללשון העברית)

גד ליאור (ידיעות אחרונות)

סך הכל 44 שעות

 

קורס זה מורכב משני קורסים:

* יסודות בעריכה לשונית (28 שעות)

* עריכה עיתונאית (16 שעות)

 

 

תכנית לימודים לקורס עריכה עיתונאית

המרצה: גד ליאור ("ידיעות אחרונות")

שמונה מפגשים, 16 שעות

מטרת הקורס: ללמוד את הכללים הבסיסיים של עריכה עיתונאית. להתנסות בכתיבה, עריכה ועימוד בז'אנר זה.

שיעור 1

.1מהי עריכת עיתון

.2 הפורמטים השונים של העיתונים בארץ ובעולם

.3 הכישורים הדרושים לעריכה - ידיעת השפה על בוריה, אופקים רחבים, חשיבה מיוחדת, ביטחון עצמי

שיעור 2

.1 כיצד עורכים ידיעה עיתונאית

.2 מהם 5 המ"מים, מהם סוגי הפתיחים,  מהם שלושת חלקי הכתבה, מהו סגיר

.3 כיצד מאחדים כתבות אחדות לכתבה אחת

שיעור 3

.1 תרגול בכתיבת כתבות ואיחודן

.2מה בין כתבה עיקרית, מסגרת ועזרים גראפיים

.3מתי וכיצד מכינים טבלה, גראף, מפה וכדומה

שיעור 4

.1מתי יש לשלב צילומים בכתבה

.2מהי עריכת צילומים

.3טכניקת הצילומים וחשיבותם בעריכת עיתון

שיעור 5

.1 כך מעמדים את עמודי העיתון

.2 קווים מפרידים, מסגרות,  רשתות, עניינים טכניים, מספר עמוד, תאריך וכדומה

.3 חשיבות הצבעים בעמוד

שיעור 6

.1 חמשת סוגי הכותרות: גג, ראשית, משנה, טיזר וכותרת ביניים

.2 כך בונים כותרות לעיתון

.3 מה בין כותרת מסכמת, כותרת נקודתית וכותרת מגזינית

.4כך מוציאים טיזר-חלון מתוך הכתבה ובונים כותרות ביניים

.5כללי הכותרות: קצרות, קולעות, אינן חוזרות על עצמן

שיעור 7

.1 כך עורכים לשונית את הכתבות.

.2 כך מדגישים קטעים חשובים

.3 החשיבות של אחידות בכל עמודי העיתון

שיעור 8

.1 כך עורכים עיתון בן 16 עמודים.

.2 מהם שיקולי חלוקת הכתבות בין העמודים.

.3 תרגול מסכם בכתיבת ידיעה, עריכתה, קביעת כותרות לידיעה ועימודה בעיתון.

ביבליוגרפיה

מן רפאל ולימור יחיאל, כתיבה ועריכה עיתונאית, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, 1997, 2004, פרקים 9 עד 13.