English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

רשימת מקבלי מלגות ופרסים (תשנ"ו – תשס"ד(

תשנ"ו

ועקנין רפאל

"הוראה מחנכת הוראת תוכן לימוד מקצועות הקודש ותרומתה לעיצוב זהות יהודית ולטיפוח ערכי יהדות" (עבודת דוקטורט)

סמואל מרים

"המלמד בימי הביניים באשכנז ובצפון צרפת במאות ה - 10 עד ה - 14 לפי תשובות חכמי אשכנז וצרפת" (עבודה סמינריונית)

רודיק יוחאי

"התפתחותה ומגמותיה החינוכיות של ישיבת מרכז הרב בשנים תרפ"א - תשמ"ב מראשיתה ועד פטירת הרב צבי יהודה זצ"ל" (דוקטורט(

אסתר שפרעם

"המערכת החינוכית של קיבוצי הקיבוץ הדתי וקיבוצי פא"י - מימד משווה" (תיזה ל - מ.א)תשנ"ז

 ארז מינה

"חינוך למצוות עפ"י הרב יצחק ברויאר" (תיזה ל - מ.א(

ביטי יהודה

"ספר מוסר אביך לראי"ה קוק וזיקתו לתנועת המוסר" (תיזה ל - מ.א)

בראון בנימין

א. "עבד ה' או בן חורין - תפישת החירות בהגות החרדית"
ב. "דעת תורה ואמונת חכמים בהגות החרדית"

 רביב חיים

"הבנת נפש האדם ועיצוב גישה חינוכית כלפיו עפ"י משנתו של הרב יצחק ברויאר"תשנ"ח
לא חולקו פרסים

תשנ"ט

ברקו אחינועם

"עיונים במשנתו החינוכית של פרופ' נחמה ליבוביץ על פי כתביה"

ועקנין רפאל

בקש עזרה להוצאת ספר בנושא: "הוראה מחנכת גישה פסיכו-חינוכית בהוראת תכני לימוד" הועדה אשרה בקשתו

רסלר יצחק

"מאגר מידע מתוקשב העוסק בגישות חז"ל לנושאי החינוך"תש"ס
לא חולקו פרסים

תשס"א

אוחנה מיכאל

"ישעיהו ליבוביץ - השתמעויות חינוכיות מהגותו" (דוקטורט(

אורן גמליאל

"יסודות ביה"ס היהודי בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד" (עבודה סמינריונית(

ביטי יהודה

"מודלים שונים של הכשרת מורים והשתמעויות לגבי החינוך היהודי" (עבודת מחקר ביה"ס מנדל(

ד"ר טאוב דוד

"החינוך הממ"ד בין דת ומדינה" (מאמר(

 ד"ר הראל ירון

"מפתיחות להסתגרות - מניעי התמורה ביחסיה של האליטה התורנית המזרח תיכונית לחינוך מודרני"

נבון חיים

"תנועת הנוער העברית עזרא" (תרצ"ו תשמ"ה) (דוקטורט(

הרב שאול פרבר

"ישיבת הרמב"ם של הרב יוסף דב סולוביצ'יק והיווצרות הקהילה האורתודוקסית בבוסטון". (דוקטורט(

ד"ר יצחק קראוס

"משנה חינוכית אורתודוקסית בעידן מודרני" (הצעת מחקר(

רגב רות

"התמודדות עם קונפליקטים ערכיים באמצעות תחפושת באגדות התלמוד" (עבודה סמינריונית)

שפירו (בלוך) טניה

"משנתו החינוכית של הסבא מנובהרדוק" (תיזה ל- מ.א.(תשס"ב

אקר - רוזינגר נטע

"משנתו החינוכית של הרמב"ם ו"תורת הלמידה המתווכת" של פרופ' ראובן פוירשטיין" (עבודה לתואר שני)

ארי בורשטיין

"התגלות כתרגיל בפסיכולוגיה קיומית - מקום המקרא בהגותו של יוסף שכטר" (מאמר מחקר)

פורסט רחל

"גישה הסטורית ללימודי קודש" (עבודה סמינריונית,(

פרידמן אשר

"כגננים בגן ה'" - מחשבת החסידות והשפעתה על יחסי מורה - תלמיד" עבודה ל"עתיד"

קורח יזהר

"חילוניות בחלון - עקרונות מחשבה דתית חינוכית להתמודדות עם שאלת העולם החילוני הטמונים בספר "אמונות" של הרב ישראל הס וזיקתם למשנת הראי"ה קוק) "תיזה ל-מ.א)

שכטר אשר

"משנת חז"ל בהגותו של ד"ר יוסף שכטר" (תיזה ל-מ.א)תשס"ג

בן פזי חנוך

"הקונפליקט והברית כאבני היסוד של החינוך בהגותו של לוינס" (עבודת מחקר)

האיתן יוני

"אברהם אבינו כמחנך לאמונה בדור של כפיה - עיון במדרשי חז"ל" (עבודה ל - מ.א.(

 וקס רון

"התרגשות והתלהבות במשנתו החינוכית של האדמו"ר מפיאסצ'נה")              דוקטורט(

ד"ר זלקין מוטי

"היבטים הגותיים ביסוד מערכת החינוך היהודי המשכיל במזרח אירופה בראשית המאה ה - 19" (מאמר מחקרי(

. מלאך אסף

"תאוריה ומעשה בשיטת "תורה עם דרך ארץ" בין הרב שמשון רפאל הירש לרב עזריאל הילדסהיימר" (עבודה סמינריונית)

פתחי הילה

"לשאלת החינוך המעורב או הנפרד - בנים בנות " (עבודה סמינריונית(

ד"ר קוגמן טל 

"חינוך לבנות יהודיות - מטקס הקונפורמציה ועד חגיגת הבת מצוה) "עבודת מחקר(

שטרית גבי

"מגמה חינוכית אצל רש"י עפ"י פרושו לספר בראשית ומבחר מפרושיו לספרי התורה האחרים " (דוקטורט(