English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

הגות בחינוך היהודי [ג-ד] – תוכן העניינים 

 • פראנץ רוזנצוויג: 'תלמוד תורה' – נוסח חדש
  טיוטת דברי רוזנצוויג בנאום לפתיחת בית המדרש היהודי החופשי (Lerhaus) ב-1920
 • רבקה הורביץ: פראנץ רוזנצוויג על החינוך היהודי
 • משה מאיר: טעמי המצוות – גלגולי רעיונות
 • ישראל רוזנסון: מה היה אותו אילן? על מדרש, פרשנות ומחשבה חינוכית
 • מיכאל רוזנק ואבינעם רוזנק: הפילוסופיה של ההלכה, הפילוסופיה של החינוך והפסיקה ההלכתית שביניהן
 • נריה גוטל: בחירה חופשית: מציאות רצויה או משימה מאולצת? השתמעויות חינוכיות ומעבר מתיאולוגיה לאתיקה
 • דב רפל: הגות החינוך היהודי לפני תקופת ההשכלה
 • אפרים מאיר: אהבה ואמת בתודעה היהודית לפי משנתו של א"י השל
 • ארי בורשטיין: רוחניות ילדותית כמעמד קיומי-אינסופי של האדם לפי י' ליבוביץ: היבטים חינוכיים
 • חנן אלכסנדר: החינוך במדינה היהודית
 • רפי ועקנין: אלישע בן אבויה – 'אחר' או 'אחור'

סקירה מהשדה

 • מרים בן פרץ: חינוך לזהות יהודית – ניתוח הפעילות החינוכית במסגרת פרויקט "פלורליזם ביהדות"

 ביקורת ספרים

 • משה אברבוך: החינוך היהודי בתפוצת הגולה בימי הביניים