English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

English

 

אודות מרכז המחקר "יהדות ואנושות"

הקמת המרכז

במכללת ליפשיץ בירושלים הוקם מרכז מחקר חדש העוסק בשאלת היהדות והאנושות בהקשריה הפילוסופיים והמוסריים. נושא זה מעסיק ציבור רחב בארץ ומחוצה לה, יהודי ולא יהודי כאחד. מרכזיותו של נושא זה ומקומו בהגות היהודית ובתרבות הכללית מזמינים הקמת מרכז בין-לאומי למחקר ולחשיבה.

רקע תיאורטי

בשורת האמנציפציה באירופה בסוף המאה ה-18 והמשכה במאה ה-19, העלתה מחדש את טיבם של היחסים בין היהדות והאנושות במרכז השיח הפילוסופי, והעניקה משמעות חדשה ל"שאלה היהודית", בהקשר לאומי ולא עוד דתי בלבד. בעקבות אמירתם הפילוסופית של קאנט והיגל על הפרטיקולריות היהודית והאוניברסליות הנוצרית על רקע התפתחות הרעיון הלאומי באירופה, ההיבט האתי הפך לאבן בוחן של היחסים המורכבים בין יהדות לאנושות.

ספרו של אוגוסט רוהלינג (August Rohling) "היהודי התלמודי" ( (Der Talmudjude יצא לאור בשנת 1871 וביקש לברר האם היהדות מעודדת את היהודים להתנהגות לא מוסרית כלפי לא-יהודים. בעקבותיו התקיים דיון חריף בשנת 1888 בבית המשפט של מרבורג בין פאול אנטון דה לגרד (Paul Anton de Lagarde ) לבין הרמן כהן (Herman Cohen ), שניסה לעמוד על תכונותיה האוניברסליות של היהדות. טענתו של רוהלינג הולידה יבול מחקרים לעשרות שנים. בין הספרים הבולטים שעסקו בשאלה זו, ראוי להזכיר את ספרו של הרב אלי בן אמוזג Elie Benamozegh) )  "ישראל והאנושות" (Israel et l' Humanité ) בראשית המאה ה-20, וכן ספרו של ג'וזף ס' בלוך (J.S. Bloch ) "ישראל ואומות העולם על פי התורה היהודית" (Israel und die Voelker nach judischer Lehre) שיצא לאור בשנת 1922. שני ספרים אלו עמדו על המהות האוניברסלית של האתיקה היהודית ועל תרומתה לאנושות.

במחצית השנייה של המאה ה-20, לאחר טרגדיית השואה ובעקבות משפטי נירנברג והאמנה האוניברסלית לזכויות האדם לבש הדיון התיאורטי על הזיקה בין יהדות ואנושות פנים חדשות:

  1. הקמתה של מדינת ישראל והגשמתו של הרעיון הציוני יצרו כלים פוליטיים ואתיים חדשים להתמודדות עם טענות הגזענות
  2. זיהוי היהדות עם האתיקה בפילוסופיה של עמנואל לוינס נתנה הזדמנות להגדיר מחדש את מקום היהדות בקרב האנושות בעידן פוסט-מודרני
  3. הזכרתם של שבע מצוות בני נוח כיסוד לחוקה האנושית ע"י הסנט אמריקאי ב-1991 והתפתחותה של "תנועת בני נוח" (the Noahide Movement) בעולם  מזמינים יחסים חדשים בין היהדות לאוניברסליות.

תכנית עבודה

המרכז מבקש לאמץ את קריאתו של הרב אלי בן אמוזג שטען שהפרטיקולריות היהודית מסוגלת לממש את התכלית האוניברסלית של האנושות ומזמין חוקרים וצוותי חוקרים בארץ ובעולם לחבור יחדיו ולהציג את פרי מחקריהם בנושאים הבאים:

  • אוניברסליות ופרטיקולריות
  • אתיקה והלכה, השפעת המחשבה התורנית על יסודות המחשבה המערבית
  • אנטי-שמיות, אנטי-יהדות ואנטי-ציונות
  • המושג "אור לעמים" ושבע מצוות בני נוח
  • הרעיון המשיחי וגאולת העולם

המרכז יפרסם בכתב-העת האלקטרוני "יהדות ואנושות" מאמרים בשפות העברית, האנגלית והצרפתית שעברו שיפוט אקדמי על ידי המערכת. הנחיות למחברים מופיעים ב"קול קורא". שמות חברי המערכת מופיעים באתר המרכז.

גיליון מס' 1

גיליון מס' 2

גיליון מס' 3

גיליון מס' 4

גיליון מס' 5

גיליון מס' 6


עברית

Lifshitz College
Research Center

JUDAISM AND HUMANITY

Address: Lifshitz College 17 Hillel St., POB 2308, Jerusalem 91022

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

Project Description

1. Title: Judaism and Humanity

2. Affiliation: The Center for Judaism and Humanity is affiliated with Lifshitz College

3. General description of the research: The Research Center aims at presenting the universal aspirations of Judaism, which are rooted in an essential paradox. On the one hand, the universal content of Judaism has often been misunderstood by Western civilization. In spite of being the origin of human history, as Ernest Renan points out, Judaism has seldom been grasped in its genuine essence but has usually been seen from a cultural perspective, which is always extrinsic to Judaism. Therefore, such a perspective is not able to properly describe its essence. On the other hand, Judaism, which came through all ancient and modern cultures, continues to claim the establishment of the source of civilization by declaring a universal foundation of culture. As Yehuda HaLevi remarked, Hebraic historiography constitutes the only channel that maintains the entire memory of the childhood of humanity and of several ancient cultures.

It should be emphasized that it is merely at the end of the eighteenth century and at the beginning of the nineteenth century that, facing emerging Aryanism, which claimed that it is bringing a new Aryan basis for civilization, Judaism has been reduced to a religion with its fundamental cultural aspects being understood as having merely a mythological basis. After the French Revolution, the universal pretension of Western culture, seriously questioned the relationships of Judaism to humanity. As a matter of fact, against its claim to convey a universal message, Judaism has been considered as a sectoral religion. Such a contradiction is already expressed in the Pentateuch, stating that Israel “will be a kingdom of priests and of a holy people”. On the one hand, the Jewish people strives to assume its universal function as the priests of humanity. On the other, being sanctified, it has to be separated from other nations. Therefore, one faces the difficult question how Judaism could be related to universalism if the Jewish people remains detached from the rest of humanity and continues to act in distinctive ways specific to them.

The Research Center Israel and Humanitywill focuse on this crucial question and consequently will query the following topics :

1.History of the relationships between Israel and the nations

2.The influence of Torah Thought on the roots of Western Thought

3.The transition between the religious notion of anti-Judaism and the racial notion of anti-Semitism

4.Universality and particularity

5.Human rights

6.Ethics and Halakha

7.The education to universal values

8.The notion of "Light for the Nations" and the Seven Noahide Laws

9.The notion of International Right and Peace

10. The Messianic idea and the amendment of Humanity

Such a program, is crucial nowadays for a large public, in Israel and abroad, and arouses an intense interest among Jews and non-Jews as well, with a special concern to Noahides. It intends to actualize Rabbi Elie Benamozegh's project, stressing that the keeping of a separate Jewish individuality is what could definitely lead to the universal end of the whole of humanity. Moreover, our Research Center will also include some fundamental reflections regarding the Jewish roots of Western Civilization.

4. Process of implementation: Articles and books will be written in Hebrew and in English, and furthermore translated into other languages. Monthly seminaries will be held. The content of theses research projects will be presented in international conferences.

5. Innovation, originality, and contribution to scholarly research: The combining of genuine Jewish and Halakhic thought with the highest level of academic research in the Humanities makes such research unique. University-level research institutes, and especially ethical and Noahide research societies await the completion of the project. The high rabbinical and academic standards of the researchers and the solid reputation of our institution provide a firm foundation for the new project

6. Realization of the research project: We are planning to realize the project by employing researchers in three fields of interest: Jewish Thought and Halakha, General Philosophy and History, and Noahide Tradition.

The research will be carried out in Hebrew, English and French.

In view of the above mentioned details, one should understand the importance of the project.

Everyone who might be interested in participating, writing and funding the Research Center should contact us via e-mail:

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת


Journal no. 1

Journal no. 2

Journal no. 3

Journal no. 4

Journal no. 5