English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

ברוכים הבאים למכללת ליפשיץ!

המכללה האקדמית הדתית למורים ע"ש רא"מ ליפשיץ, חלוצת הכשרת המורים בחינוך הדתי בישראל, הוקמה ביָזמת המחלקה לחינוך של ההסתדרות הציונית בשנת תרפ"א, וזכתה לתמיכתם של הרבנים הראשיים באותה התקופה, הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל והרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל.


בשנה"ל תשנ"ו הכירה המועצה להשכלה גבוהה במכללה כמוסד אקדמי והסמיכה אותה לתת תואר "בוגר בהוראה" ותעודת הוראה (B.Ed. ). התואר המוענק לבוגר במקצועות ההתמחות במכללה מאפשר לו להמשיך את לימודיו לתואר שני במקצועות התמחותו ובחינוך באוניברסיטאות השונות. בשנת תשס"ט העניקה המועצה להשכלה גבוהה היתר לפתיחת מסלול לתואר "מוסמך בחינוך ובהוראה" (M.Ed.), ובו שני חוגי התמחות שייעודם פיתוח סגל בכיר בחינוך היהודי.

כמו בעבר, גם כיום נענית המכללה לאתגרים החינוכיים העומדים בפניה בהתאם לצורכי הדור. המעיין בתולדות המכללה יראה כי בשורותיה לימדו מגדולי המלומדים, המחנכים והוגי הדעות של הציבור הדתי-לאומי בישראל. גם כיום טובי המרצים והמורים מן האקדמיה נמנים עם סגל ההוראה.


לצוות עובדי המכללה מסורת של טיפול אישי ומסור בסטודנטים. המכללה שוקדת על קיום לימודים באווירה נעימה ומהנה, למען יהיה הלימוד מועיל ומרחיב אופקים.

החל מראשית שנת תשע"ד התאחדה מכללת ליפשיץ עם מכללת הרצוג. במכללה המאוחדת מתקיימים ארבעה עשר חוגים לתואר ראשון וחמישה חוגים לתואר שני במסגרת "בית הספר ללימודים מתקדמים". החוגים לתואר ראשון נלמדים בקמפוסים באלון שבות (בנים) ובמגדל עוז (בנות), והחוגים לתואר שני נלמדים בקמפוס הגבעה הצרפתית בירושלים. מכללת ליפשיץ מקיימת את לימודי המחזורים שהחלו את לימודיהם לפני תשע"ד בקמפוס הלל בירושלים.

 

 

"במוסד זה ישנה מזיגה בין קודש וחול. לומדים כאן תורה שבכתב ותורה שבעל פה ולומדים חלק מהמדעים שנדרשים לעולם, לחיים בצורה של חולין... יעזור השם שהמזיגה הזאת תתקיים באופן הנעלה ביותר בבית הזה"..

(הראי"ה קוק בטקס חנוכת בית המדרש למורים)