English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

 

ספריית מכללת ליפשיץ


ספריית המכללה כוללת אוספים עשירים בתחומי היהדות על גווניהם השונים, בהם אוספים ייחודיים, וכן ספרות כוללת במקצועות השונים הנלמדים במכללה. בספרייה גם  אוספים חשובים הקשורים לתולדות עם ישראל, ארץ ישראל וספרות מחקרית על השואה.

האוסף מכיל כ-50,000 כותרים הכוללים: ספרים, כתבי עת וחומרים דיגיטליים שונים.

הספרייה מנוייה על מאגרי מידע שונים בתחומי היהדות , חינוך  ותחומים נוספים הנלמדים במכללה. לסגל המכללה והסטודנטים הרשאה לגישה למאגרים המקוונים גם מחוץ למכללה.

הספריה מסודרת בשיטת המדף הפתוח, וממויינת לפי שיטות המיון העשרוני של דיואי וגרשום שלום. אוסף הספרייה מקוטלג בתוכנה המקוונת "אלף" לניהול ספריות.

ישנה גישה לחומרים דיגיטליים מקטלוג הספריה, ובהם עבודות גמר של הסטודנטים, חומרים פדגוגיים שונים וכן לספרים מקוונים עליהם מנויה הספרייה.