English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

יחידת המחקר

יחידת המחקר מנסה לעודד את המרצים לכתוב מחקרים ולפרסמם (ספרים ומאמרים).

יחידת המחקר משתדלת:

  • לשפר את הנחיית המרצים לאסוף נתונים ולכתוב מחקרים
  • לעודד את המרצים להרצות ולהציג בכנסים
  • לתמוך כספית בפרסומים, בתרגומים ובהשתתפויות בכנסים ארציים ובין-לאומיים
  • להפיץ את כל המידע הרלוונטי למחקר שיחידת המחקר תמצא או תקבל דרך הדואר האלקטרוני
על אודות מענקים לעידוד המחקר ראו כאן.

יחידת המחקר מעניקה בכל שנה פרס הצטיינות במחקר למרצה שמלמד לפחות חצי משרה במכללת ליפשיץ.

בכל שנה נשלח קול קורא (וכמה תזכורות) למרצים ובו הודעה כי עליהם להגיש עד 31 בדצמבר את הצעות מחקרם למכון מופ"ת. המרצה יכול לקבל פטור של 2 ש"ש  מההוראה ולהשקיע במחקרו בתנאים אופטימליים. המרצה צריך ללמד במכללת ליפשיץ לפחות 40% משרה.

פרופ' יעקב רוזנברג

ראש יחידת המחקר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת