English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

 מקבלי המלגות בשנת תשע"א 

גובה המלגה - 2,500 ש"ח כל אחת

גבריאל היהודי- עומד מאחורי סדרת השידורים "עלייה לארץ ישראל".

גבריאל בעל יכולת דיבור שוטף ורהוט. בכל שידור מצא גבריאל  מרואיינים שעלו מארצות שונות לארץ ישראל.  על השמחה ועל האידאולוגיה שעליהם דיבר בשידור יכלו  המאזינים לשמוע בקולו. בעודו מראיין, גבריאל בעצמו היה טכנאי השידור.

עדי ברכיהו- הביעה נכונות גדולה ורצון עז להשקיע בכל שידור. עדי הביאה מרואיינים, העמיקה בתחקירים ובנתה שאלות וסדר רציף של שידור על פי כל הכללים שנלמדו, בצורה ראויה לשבח.

אבי יזדי- התבלט במיוחד בידע הרב שהפגין בשידורים על עולם הספורט בארץ ובעולם. אבי הביא לשידור חדשות ספורט אקטואליות, ראיין פרשני ספורט, בלט בכושר ביטוי גבוה במיוחד וסחף לשידור מאזינים רבים.

טליה קניג

מנהלת רדיו "קול-לי"