English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

תכניות לימוד

סטודנט רשאי להתמחות בשתיים מתוך ההתמחויות הבאות:

  • גאוגרפיה
  • מתמטיקה
  • תושב"ע
  • תנ"ך
  • תקשורת

או אחת מההתמחויות המורחבות הבאות:

  • מדעי הטבע
  • מתמטיקה והוראת מדעי המחשב

לפי זה המכללה מציעה את תכניות הלימוד הבאות: