English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

אודות

תכנית המצוינים להכשרת מורים במכללות האקדמיות לחינוך החלה לפעול בשנת תשנ"ט כפרויקט וכעת פועלת בעשרים וארבע מכללות אקדמיות להוראה בארץ.

מטרתה הכללית של התכנית היא לגייס סטודנטים להוראה בעלי יכולות גבוהות, להכשירם באמצעות תכנית מיוחדת ואיכותית להיות מורים מובילים, מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים.

תכנית "מאירים" במכללת ליפשיץ מבקשת לפתח מנהיגות חינוכית דתית שתשכיל להוביל בהצלחה את מערכת החינוך הממלכתית-דתית במדינת ישראל לקראת האתגרים החדשים שבכל עת ובכל שעה. התכנית דוגלת בשאיפה להצטיינות בשני מישורים שונים המשלימים זה את זה: הצטיינות בלמידה ומעורבות בקהילה.

עמיתי "מאירים" מתחייבים לסיים את לימודיהם בשלוש שנים ולהשתלב במערכת החינוך עם סיום לימודם. בתמורה, הם זוכים לתכנית הכשרה ייחודית ולהטבות כלכליות (החזר שכר לימוד מלא, מלגת קיום שנתית).

לפרטים נוספים:

 גב' לאה כליפה,  מזכירת התכנית: טל' 02-5679526  כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת  

ד"ר צוריאל ראשי, מרכז התכנית: טל' 052-2235217 כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת