English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל
 
אוסף ספרי לימוד יהודיים
מיסודו של
דב רפל ז"ל

לפני כמה שנים יזם הרב פרופ' דב רפל ז"ל – מחנך וחוקר וותיק בתחום החינוך היהודי -  פרוייקט ייחודי במינו: רישום ביבליוגראפי של ספרי הלימוד השונים אשר שימשו את החינוך היהודי מאז תחילת הדפוס עד מלחמת העולם הראשונה. עד מהרה התברר שאין מדובר ברשימה מצומצמת אלא במאות ספרים שנכתבו למען ילדי ישראל בארצות רבות בעולם. רשימה ביבליוגראפית זו הקדימה את הקמת אוסף ספרי לימוד יהודיים, המאפשר לחוקר ולכל מתעניין בתולדות החינוך היהודי "לגעת" בספר הישן ולהתרשם ממנו.

חיפוש לפי: א"ב מחברים     א"ב ספרים

על האוסף
 
אוסף ספרי הלימוד היהודיים - השמור במרכז להגות בחינוך היהודי שליד מכללת ליפשיץ – אוצר בתוכו למעלה מ- 1200 ספרי לימוד מצולמים, מסודרים לפי כללי הרישום של ה"ביבליוגרפיה לספרי לימוד יהודיים", אותה פרסם דב רפל בשנת תשנ"הכל ספר המתקבל לאוסף רשום בקטלוג הידני וברשימה ממוחשבת וכן בקטלוג מורחב, בו מופיע תיאור של הספר ודברי הערכה"מאגר מידע ממוחשב" מאפשר לאתר ספר לפי הקריטריונים הבאים: ארץ, שנת פרסום, לשון, מקצוע ורמה. חוקרים וסטודנטים העוסקים בתולדות החינוך היהודי מוזמנים לבקר במרכז ולהשתמש בשירותי האוסף. ימי פתיחה: א,ב ו-ד,ה, בין השעות 9:00-16:00האחראי על האוסף: הרב יהודה ביטי

מהו ספר לימוד

"הגדרת 'ספר לימוד' מגלה את רב-משמעותו של המונח. מנקודת ראות מחקר תולדות החינוך, ספר לימוד הוא ספר שמשתמשים בו בהוראה. על כן, החומש והגמרא, המשנה וסידור התפילות הם ספרי לימוד יהודיים. אולם מנקודת ראותו של מחקר הדידקטיקה, אין ספר לימוד אלא ספר אשר נכתב לשם הוראה בבית-הספר. להבחנה בסיסית זו מתווספות עוד כמה הבחנות משניות: האם אטלס או מילון כיס הם ספרי לימוד? האם "מדריך למורה" הוא ספר לימוד? האם ספרות פופולארית- מדעית, שאמנם לא נלמדה בבית-הספר אולם נועדה לקריאת התלמידים, ראויה להיכלל ברשימת ספרי לימוד? ובכלל, מדוע דווקא בבית-הספר? האם ספרים שנועדו להשכלת מבוגרים בחוגים, ללא קשר עם בית-הספר, אינם ספרי לימוד? ועוד, כשם שייתכן ספר לימוד ללא בית-ספר, כך ייתכן גם ספר לימוד ללא מורה אלא ללימוד עצמי?" דב רפל

מכלול השאלות אשר נשאלו ע"י דב רפל בעת עריכת הביבליוגרפיה הראשונה לספרי לימוד יהודיים, מצביע על מורכבות הנושא ועל מרכזיותו לכל העוסק בחקר החינוך היהודי. חקר ספרי הלימוד מזמין מפגש בין מקצועות רבים: היסטוריה וחינוך, מדעים והומניסטיקה, סוציולוגיה של התרבות ולימודי שפות. מאחורי כל ספר מתגלה עולם מלא של חכמים, מחנכים ומורים, זרמים אידיאולוגיים ותנועות חברתיות, תקוות ואכזבות. רב-גוניות זו הופכת את העיסוק בספר למקור דעת מעשיר ומרתק.

תחומי דעת

ספרי הלימוד המצולמים באוסף מחולקים לפי תחומי דעת שונים. לחיצה על תחום דעת מסויים תגלה דוגמאות של ספרים מאותו תחום: