English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל
facebook

סגל המרצים ב"מרכז ללימודי הטקסט"

 • ד"ר אורלי אלבק, ראש מדור השתלמויות, האקדמיה ללשון העברית
 • גב' רות אלמגור-רמון, יועצת הלשון של רשות השידור, האקדמיה ללשון העברית
 • מר חנן אריאל, האקדמיה ללשון העברית
 • ד"ר מיכל גולדויכט, מרצה ועורכת
 • הרב שמעון ש' גולדשמידט, פרויקט השו"ת, אוניברסיטת בר-אילן, והאנציקלופדיה התלמודית
 • ד"ר גליה הירש, אוניברסיטת בר-אילן
 • פרופ' לובה חרל"פ, משנה אקדמי וראש "המרכז ללימודי הטקסט", מכללת ליפשיץ
 • הרב יוסף כהן, מתקין לדפוס
 • הרב ד"ר כרמיאל כהן, הוצאת "מעליות", ישיבת "ברכת משה", מעלה אדומים
 • מר גד ליאור, ראש הדסק של "ידיעות אחרונות" בירושלים
 • גב' צופיה ליבוביץ, יועצת לשון ברשות השידור, האקדמיה ללשון העברית
 • מר נתן נחמיאס, יועץ הלשון של הטלוויזיה החינוכית (בדימוס), האקדמיה ללשון העברית
 • מר ירעם נתניהו, יועץ הלשון של הטלוויזיה החינוכית
 • גב' ג'ולי סומך, מכללת דוד ילין
 • ד"ר הילה קרס, אוניברסיטת תל אביב
 • גב' יהודית פז-רובנובסקי, מתרגמת ומרצה באוניברסיטת בר-אילן