English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

 מלגות ופרסים

המרכז להגות בחינוך היהודי מחלק בכל שנה פרסים ומלגות לעבודות מצטיינות העוסקות בהגות החינוך היהודי. העבודות המתקבלות עוברות שיפוט אקדמי ע"י חברי ועדת הפרסים והמלגות הקובעת את גובה הפרס.