English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

צוות האתר

שלי פיקאר- מנהלת האתר

שרית כהן- עיצוב ועריכה

אודי לביא- עורכת לשונית

צוות הקמה

דניאל רמתי- ראש תחום מחשוב ומנהל פרוייקט האתר

פרופ' לובה חרל"פ- סגנית ראש המכללה ומשנה אקדמי

 נחמה פרידמן- מנהלת הספריה, יעוץ תוכן

חברת אתר פלוס פלוס- תשתית האתר

 סייעו בגיבוש עץ האתר הראשוני

ד"ר יהודה ביטי- ראש מנהל לומדים וסגן ראש המכללה

ד"ר צוריאל ראשי- ראש החוג לתקשורת

הרב ד"ר אבי שרייבר- יחידת גיוס ושיווק

ד"ר צביקה ארצי- יעוץ