English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

חברי מועצת המרכז

אוניברסיטת חיפה

מיכאל ד"ר אוחנה

בית מורשה בירושלים

פרופ' בנימין איש שלום

אוניברסיטת חיפה

פרופ' חנן אלכסנדר

מכללת ליפשיץ

ד"ר יאיר ברקאי הכהן

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר זהבית גרוס

מכללת ליפשיץ

ד"ר יעקב הדני

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר אלי הולצר

האוניברסיטה העברית

פרופ' זאב הרווי

מכללת הרצוג – אלון שבות

ד"ר שמואל ויגודה

טורו קולג'

ד"ר רפי ועקנין

מכללת ליפשיץ

ד"ר אברהם זלקין

אוניברסיטת בן-גוריון

ד"ר מוטי זלקין

אוניברסיטת חיפה

פרופ' יוסף טובי

מכללת אפרתה

גב'  אראלה ידגר

האוניברסיטה העברית

פרופ' יונתן כהן

בית מורשה בירושלים

הרב ד"ר בני לאו

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר אברהם לסלוי

מכללת ליפשיץ

הרב פרופ' מיכאל צבי נהוראי

המרכז הבינלאומי לקידום כושר הלמידה

פרופ' ראובן פוירשטיין

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר שמואל פוירשטיין

המחלקה לתרבות תורנית, משרד החינוך

הרב יוחנן פריד

אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' שלמה קניאל

ראש ישיבת ההסדר מעלה-אדומים

הרב פרופ' נחום  אליעזר רבינוביץ

האוניברסיטה העברית

פרופ' שלום רוזנברג

האוניברסיטה העברית

ד"ר אבינועם רוזנק

האוניברסיטה העברית

פרופ' מיכאל רוזנק

מכללת אפרתה

פרופ' ישראל רוזנסון

אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' יעקב יהושע רוס

אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' תמר רוס

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר אלי שכטר

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר אמנון שפירא

אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' עודד שרמר