English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

רשימת מקבלי הפרסים תש"ע

 

 

  1. גרבר אברהם – " מקור המוטיבציה  להתחנך עיון בכתבי אפלטון וקוק" – עבודה שנקראה ע"י ד"ר מתי דגן. הוחלט פרס בסך 1000 ₪

 

  1. גרבר אברהם – "אגרת ר' יוסף טודרוס הלוי אבולעפיה" – נקראה ע"ד ד"ר יעקב הדני. יש לבקש ממנו להתמקד בפרק השלישי של העבודה ולהגישה שוב למועד הבא של חלוקת הפרסים.

 

  1. וולפיש הלל- "תפיסת עולם הלכתית ככלי הזדהותי חינוכי"- נקראה ע"י ד"ר אמנון שפירא שמאוד ממליץ על פרס. הוחלט פרס בסך 2000 ₪.

 

  1. וינשטוק משה- "אמונה והלכה בעולם המודרני" –נקראה ע"י ד"ר אבינועם רוזנק. במרכז העבודה אין עיסוק מובהק  בהגות חינוכית. הוחלט על פרס בסך 5000 ₪

 

  1. זילברשטיין ירון "היבטים חינוכיים במשנתו של רי"ז סולובייצ'יק" – מאמר ולא עבודה. נקרא ע"י פרופ' בנימין איש שלום. הועבר גם לבטאון כמאמר. הוחלט על פרס סימלי בסך 1000 ₪

 

  1. קלרמן אביחי "תהליכים ותמורות בהוראת תושב"ע בישיבות תיכוניות ובאולפנות" . נקראה ע"י ד"ר אמנון שפירא שמדגיש שזו עבודה מתודית-פדגוגית ולא הגות חינוכית. הוחלט על פרס של 2000 ₪.

 

  1. אליקים קרומביין – "תורה לשמה: עיון חוזר" . מאמר שנקרא ע"י פרופ' נהוראי. המאמר הוגש גם לבטאון ונקרא של ע"י פרופ' יעקב רוס ופרופ' תמר רוס. כיוון שמדובר במאמר ולא כעבודה הוחלט על פרס של 1000 ₪