English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

רשימת מקבלי מלגות ופרסים תשס"ח

מורי, נכון שאני גיבור/ פנינה רותם                   
 העבודה נקראה ע"י ד"ר אמנון שפירא. עבודת תזה ל-MA. עבודה מדעית.
החלטה : פרס 2000 ₪.
 
ההורה כמנהיג חינוכי  / יפעת שמואלי
העבודה נקראה ע"י ד"ר אמנון שפירא. נכתבה כעבודה סמינריונית ל- MA
החלטה : פרס 500 ₪.
 
אמת, נארטיב ויעקב אבינו / אלדד וייל
העבודה נקראה ע"י פרופ' מיכאל נהוראי. פרופ' נהורי לא החלטי כיון שהעבודה מביעה עמדה שאינה תואמת את עמדות הקורא והועדה. חברי הועדה חולקים עליו, כיון שניתן לעסוק בהגות חינוכית יהודית גם אם הדעה בעבודה אינה תואמת לעמדת חברי הועדה. מבחינה אקדמית העבודה טובה.
החלטה : פרס 1000 ₪.
 
מגמה חינוכית בפירוש רש"י לספר בראשית ובתורה/ד"ר גבי שטרית
העבודה נקראה ע"י ד"ר יאיר ברקאי. עבודת דוקטורט. הוגש כרפרנט לפני 3 שנים ואז המרכז נתן לו 1000 ₪  כעידוד. הבטחנו להשלים לו את המילגה.
החלטה : פרס 3000 ₪.
 
דור הולך ודור בא/ ד"ר זאב גולדברג
העבודה נקראה ע"י גב' רבקה מנוביץ. תחום האומנות בתוך ההגות.
לבקש להכין כמאמר לבטאון.
החלטה : מילגת עידוד 1000 ₪.
 
גישתו של אליעזר שבייד לחינוך/דליה סמורדינסקי
העבודה נקראה ע"י ד"ר פרופ' מיכאל נהוראי. העבודה ברמה טובה אך אינה שלימה כיוון שאינה משקפת מגוון דיעות.
החלטה : מילגת עידוד 1000 ₪.
 
על המפגש בין ישראלים עם הקהילות היהודית /יעל דוד
נקראה ע"י ד"ר יהודה ביטי. עבודה העוסקת בפרוייקט חינוכי והשלכותיו.
נכתבה כעבודה מ.א בטורו קולג'.
החלטה : מילגה בסך 1000 ₪.