English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

טקס הענקת פרס יקירי ירושלים
תשע"ה 2015

 

העיר ירושלים מעניקה מדי שנה אותות "יקיר ירושלים" ל-12 אישים, שהצטיינו במהלך חייהם, בפועלם ועשייתם למען העיר ואזרחיה.ועדה בראשות כבוד השופט העליון יעקב טירקל, בחרה את מקבלי האותות וביניהם
ד"ר יעקב הדני, שצוין לשבח על מפעליו כראש מכללת ליפשיץ. ד"ר הדני גם נבחר לברך את המעמד הנכבד בשם מקבלי האותות. הטקס התקיים למחרת יום ירושלים ב-כ"ט באייר תשע''ה במוזיאון מגדל דוד, ואנו מתכבדים להציג באתר המכללה, קטעים נבחרים מהמעמד הנכבד.

 

 

 

 

חגיגות ה-90 מכללת ליפשיץ

בערב מרגש חגגה המכללה  תשעים שנה להיווסדה.  הערב  העמוס התחיל  בשעה  שש בערב במפגש בוגרים, מרצים, אנשי סגל וידידים. את  קירות המבואה של תאטרון ירושלים כיסו תמונות ומיצגים שציינו אבני דרך חשובים בהיסטוריה של המכללה.על השולחנות היה כיבוד קל. כל באי הטקס קיבלו בכניסתם תיק עם תקליטור וחוברת יובל ה-90 של המכללה.

אולם שרובר בתאטרון התחיל להתמלא בשעה 20:00. הבמה הייתה מקושטת בסידורי פרחים מרהיבים ובמסכי ענק שעליהם הוקרנו כל העת סרטי תדמית ותמונות מהווי המכללה. אישי צבור ונכבדים פתחו את הטקס בברכות חמות ובהעלאת זכרונות מימי לימודיהם.

איש התקשורת מנחם הורביץ הנחה את הטקס .הוא התבדח ואמר שהוא נעלב אישית כי ברשימת החוגים של המכללה שאותה הקריא הופיע החוג לתקשורת  במקום האחרון.

פרסי "מחנך למופת" הוענקו השנה לשלושה אישים שתרומתם לחינוך בארץ ובתפוצות הייתה מרכזית.
ד"ר יואל וולוולסקי מארה"ב קיבל את הפרס בזכות השפעתו הרבה בעיצוב דרכי החיים של תלמידיו ב"ישיבה פלטבוש" בניו-יורק.
גב' נדליה לולי טדצקי מאיטליה קיבלה את הפרס משום  שבזכותה בית-ספר היהודי "קולינה ופינצי" בטורינו הפך למרכז החיים היהודיים במקום.
הרב פרופ' מיכאל צבי נהוראי שהודה בשם מקבלי הפרס, כובד באות "מחנך למופת" על היותו דמות מופת של מחנך דגול ועל תרומתו הסגולית לאהבת ההוראה והחינוך.

בסיום הערב התקיים מופע של יהורם גאון ותזמורתו. הקהל שר יחד איתו את השירים האהובים והקלסיים. באחד מקטעי הביניים, הפתיע יהורם גאון כשקרא מכתב אישי ששלח אביו משה דוד גאון למנהל בית ספר של בנו.

"בני יהורם, תלמיד כיתה ג' בבית הספר, אינו מניח מכל וכל את דעתי בלימודיו. לבי הולם פעם למראה מחברותיו האומללות מלגו ומלבר, מה שמוכיח על פיזור הנפש, חיפזון והעדר רצון להיות תלמיד מן המניין, במוסד חינוכי אשר שמו הטוב הולך לפניו. יש לי הרושם כי הוא מעתיק עבודות מרוכזות מתלמידים אחרים בשעות הדחק, והכל נעשה ונלוש אצלו ברגע האחרון, על קצה המזלג. כולי תקווה שתוכל הנהלת בית הספר, ברוב אדיבותה להיות לי לעזר ולקבל על עצמה לפקח בקפדנות על תלמיד זה, למען תהא אימה ציבורית על אורחותיו.ברוב רגשי תודה והוקרה, משה דוד גאון."

לסיום הערב שר יהורם גאון מחרוזת שירים המסתיימת ב"לא נפסיק לשיר..".