English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל


יחידת
ההערכה

ראש היחידה: דר' אגוזה וסרמן
כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

יחידת ההערכה, כיחידה עצמאית, הוקמה בשנת תשס"ח. יחידת הערכה מבצעת את כל פעולות ההערכה המתקיימות במכללה. היא מזינה את הנהלת המכללה במידע הערכתי רלוונטי על תכניות הלימודים הקיימות, הפרויקטים והיוזמות, לצורך תכנון וקביעת מדיניות, קבלת החלטות וניהול המכללה. יחידת הערכה רואה חשיבות רבה בעידוד תרבות הערכה במכללה כדי לקדם תהליכי למידה ולבצע הערכה פנימית של פעולות המכללה ותכניותיה במגמה לשפר אותן.

 

 דוגמאות להערכות ביחידת הערכה:

 * הערכת תוכנית "המאירים" (המצוינים)

* הערכת מרכז מטו"ת

* הערכת פרויקט הרדיו

* הערכת תוכנית התיקשוב במכללה

* ביצוע הערכה מעצבת בנושא איכות האקדמית במכללה