English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

זהירות בדרכים

כחלק מהמערך הלאומי לצמצום תאונות דרכים משרד החינוך מחייב כל בוגר במכללה להוראה להשתתף בהשתלמות בזהירות בדרכים בהיקף של 12 שעות. לפיכך השתתפות בהשתלמות זו היא תנאי חובה לקבלת תואר .B.Ed ותעודת ההוראה.

הקורס ניתן על ידי מכון מופ"ת במסגרת מקוונת מספר פעמים בשנה, כך שכל תהליך הלמידה בקורס והמבחן יתבצעו במועד הנוח לכם. משך הקורס 21 יום. קצב הלמידה הוא אישי.

בקורס שלושה חלקים עיקרים: היבטים פסיכולוגיים והתפתחותיים, תוכניות לימודים וידע כללי. באתר הקורס ניתן למצוא חומרי למידה, מאמרים, סרטים, פרקי למידה ועוד.

במהלך פרקי הלימוד תתבקשו לענות על תרגילים. המבחן המסכם לקורס יתבסס על חומרי הקריאה ועל התרגילים. ציון המעבר בקורס הוא 70.

את כל הפעילות באתר אתם אמורים  לבצע מהמחשב האישי, בתקופת הקורס, בזמנכם החופשי, בימים ובשעות המתאימות להם. גם את המבחן ניתן לבצע במועד הנוח להם, אך לפני סיום הקורס. סטודנט שלא יסיים את הקורס בטווח הזמן המוגדר יאלץ להירשם ולשלם שוב.

אתר הקורס מעוצב באופן ידידותי למשתמש. כאשר התכנים והפעילויות מתפרסמים כולם באתר ואין צורך לחפש חומרים בספריות

שימו לב, מועד סגירת ההרשמה לקורסים מופיע באדום בטבלה, זהו המועד האחרון לרישום לקורס, לא תתאפשר הרשמה לאחר מועד זה!!

להלן המועדים לשנת הלימודים תשע"ה:

 

 

הרישום יסגר בתאריך

הקורס יתחיל בתאריך

הקורס יסתיים בתאריך

מועד דצמבר

26/11/14

ד' כסלו תשע"ה

8/12/14

ט"ז בכסלו תשע"ה

29/12/14

ז' בטבת תשע"ה

ההרשמה למועד זה הסתיימה

מועד מרץ

23/2/15

ד' אדר תשע"ה

2/3/15

י"א באדר תשע"ה

23/3/15

ג' בניסן תשע"ה

ההרשמה למועד זה הסתיימה

מועד יוני

17/5/15

כ"ח אייר תשע"ה

8/6/15

כ"א בסיוון תשע"ה

29/6/15

י"ב בתמוז תשע"ה

להרשמה לחץ כאן

 

סטודנטים אשר ירשמו לקורס ולא ישתתפו בו יחוייבו בקנס של 50 שקלים!

 

הנחיות כניסה לקורס ישלחו בסיום תקופת הרישום לדואר האלקטרוני שלכם .

הציון ואישור ההשתתפות יפורסמו כחודש לאחר סגירת הקורס.

תמיכה טכנית בבעיות הקשורות בקורס זה תנתן ע"י מכון מופת לפרטים נוספים על טיפול בבעיות טכניות לחצו כאן

 

בהצלחה רבה

המזכירות האקדמית