English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל
סגל אקדמי

 

מחלקה

שם המרצה

תפקיד

דואר אלקטרוני

טלפון במכללה

הנהלה

 

ד"ר יאיר ברקאי

ראש המכללה

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679543

מר אשר רביב

מנכ"ל כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת 02-5679510
פרופ' לובה ר' חרל"פ המשנה לעיניינים אקדמאיים כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת 02-5679512

שעות קבלה: יום ב' 13:00-12:00
יום ג' 13:00-12:30
במשרדה

הרב שמואל זעפרני

ראש ישיבת המאירי
וסגן ראש המכללה

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-6527950

ד"ר שרה גבעון

ראש לימודי החינוך ומרכזת מטו"ת כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת 02-5679548

ד"ר דוד קורן

מרכז ההדרכה הפדגוגית

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

שעות קבלה:
יום א', ג', ה',
בשעות הבוקר
(בתיאום מראש)
02-5679522


 

יו"ר העמותה

מר שלמה בקיש

 

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

 

ראשי חוגים
ובעלי תפקידים
מרכזיים

ד"ר יעל אוסטר

ראש חוג מדעי הטבע

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

שעות קבלה: יום א' 14:00-13:00 
(בתאום מראש)

מר ישראל בן ישי

מרכז פרוייקט החרדים

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5320928

ד"ר שרה גבעון

ראש לימודי החינוך
ומרכזת מטו"ת

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679548
שעות קבלה : יום ג' 16:00-14:00
במשרדה

פרופ' חיים גזיאל

משנה לנשיא מכללת הרצוג וראש ביה"ס ללימודים מתקדמים

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5320910

מר מאיר גרוס

מנהל היחידה לפיתוח מקצועי

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5320905

הרב אביגדור (דורי) הנמן

דקן הסטודנטים

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

052-7203234

ד"ר נורית וידר

ראש היחידה לכניסה להוראה ומרכזת הסטאז'

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5320935

ד"ר אגוזה וסרמן

ראש היחידה להערכה ואיכות ההוראה וראש החוג למדעי המחשב

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

שעות קבלה : יום ה'
17:00-16:00
(בתאום מראש)

ד"ר אליעזר חדד

ראש החוג לתנ"ך

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

שעות קבלה : יום ה' 17:45-17:00
משרד ראש מינהל מורים

פרופ' לובה ר' חרל"פ מ"מ ראש חוג לתושב"ע כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת שעות קבלה: יום ב' 13:00-12:00
יום ג' 13:00-12:30
במשרדה
מר שרון ישראל ראש מינהל לומדים

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679543

מר נחמיה מאיר

ראש מדור סדירים

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679557

גב' רחל ניצן

ראש משאבי אנוש מינהלי ונגישות במכללה

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679551

גב' נחמה פרידמן

מנהלת הספרייה

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679535

גב' אסתי צוקרמן

סגנית דקן הסטודנטים

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

052-8629822

ד"ר דוד קורן

מרכז ההדרכה הפדגוגית ועוזר לראש תכנית המצוינים

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

שעות קבלה:
יום א', ג', ה',
בשעות הבוקר 
(בתיאום מראש)
02-5679522

ד"ר צביקה קנריק

מרכז תחום העם היהודי

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5320928 
שעות הקבלה : יום ג' 10:00 -12:00 במשרדו בקמפוס הגבעה

ד"ר צוריאל ראשי

ראש החוג לתקשורת ומרכז תוכנית המצוינים

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

שעות הקבלה : יום א'
מ- 12:00 (בתיאום מראש)

פרופ' יעקב רוזנברג

מנהל יחידת המחקר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

02-5679567

מר דניאל רמתי

ראש תחום מחשבים

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הלל
02-5679536
גבעה
02-5320912

ד"ר סטלה שגב

ראש החוג למתמטיקה

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

שעות הקבלה : יום א' 15:30-14:30 (בתיאום מראש)
במשרד המשנה האקדמי

ד"ר יוסי שפנייר

ראש החוג לגאוגרפיה

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

שעות הקבלה : יום א' 11:00-10:00
(בתיאום מראש)
חדר מורים


 

מים מדליו - ביטאון המכללה

פרופ' לובה ר' חרל"פ

ד"ר מלכה כ"ץ

עורכות (בשיתוף)

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת


כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

מר יצחק בר איתן

רכז מערכת

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

ד"ר מיכאל גרוס חבר המערכת

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

פרופ' אברהם גרוסמן

חבר המערכת

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

ד"ר יעקב הדני

חבר המערכת

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

ד"ר אברהם זלקין

חבר המערכת

 

 

פרופ' אפרים חזן

חבר המערכת

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

פרופ' שמחה קוגוט

חבר המערכת

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 


 

מחלקה

שם המרצה

דואר אלקטרוני

תואר שני

פרופ' חיים גזיאל  - ראש בית הספר ללימודים מתקדמים

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב ד"ר יהודה ביטי - רכז אקדמי

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב ד"ר אהרון אדלר - הגות

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר חיה אלטרץ - ניהול

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב ד"ר אהרון בוזגלו - יועץ למחקר איכותני

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר חנה בר ישי - ניהול

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר איתמר ברנר- הגות

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' הודיה הופמן - ניהול

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר אגוזה וסרמן - ניהול/הגות

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר משה (מארק) וסרשטיין - ראש החוג לניהול

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר רפי ועקנין- ניהול/הגות

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר רון וקס - הגות

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

פרופ' לובה ר' חרל"פ - הגות

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר ראובן מאמו - ניהול/הגות

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר אלכסנדר קליין - ניהול

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

פרופ' יעקב רוזנברג - הגות

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר לאה שקד - ניהול

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר עמנואל תמיר - ניהול

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת


 

תושב"ע
תואר ראשון

 

הרב ד"ר אהרון אדלר - ראש החוג

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב ד"ר יהודה ביטי

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב דב ברגר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר מיכאל גרוס

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

פרופ' דוד הנשקה

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר רון וקס

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר ינון לייטר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב שמעון קליין

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

פרופ' יעקב רוזנברג

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר ישי רוזנברג

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב נועם שלזינגר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב יוסף שמשי

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת


 

תנ"ך
תואר ראשון

ד"ר אליעזר חדד - ראש החוג

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב יוסף אנקור

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב שמחה אריאל

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב מנחם בן-יצחק

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב ד"ר תמיר גרנות

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב דורי הנמן

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר רפאל זר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

פרופ' לובה ר' חרל"פ

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' צופיה ליפשיץ

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר גרשון צין

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב טוביה קיל

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב שמעון קליין

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר ישי רוזנברג

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת


 

גאוגרפיה
תואר ראשון

ד"ר יוסי שפנייר - ראש החוג

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר דותן גורן

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' רונית לאוב

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' אילנה מאיר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת


 

מדעי הטבע
תואר ראשון

ד"ר יעל אוסטר - ראש החוג

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר עוז בן-יהודה

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב ד"ר דב ברגר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר תרצה גרוס

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר רונית הכהן

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' רונית לאוב

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר לאה ולנטינה לבריק

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר גלעד פילוסוף

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר שרה צנגן
כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת


מר אליעזר קינן

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר יוסף ראובני

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' ברכה רוז'יצקי

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר מאיר שנייקוב - לבורנט

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת


 

תקשורת
תואר ראשון

ד"ר צוריאל ראשי - ראש החוג

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' חגית בורג

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר שי ולדמן

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

פרופ' לובה חרל"פ

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' רבקה מלר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' אור מנחם

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' נעמה מרינברג

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר רבקה נריה בן-שחר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' עינת קאפח

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר מולי קימל

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' טליה קניג

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת


 

מתמטיקה והוראת מדעי המחשב
תואר ראשון

ד"ר אגוזה וסרמן - ראש החוג להוראת מדעי המחשב

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' לאה באט (מדעי המחשב)

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר יצחק ברון (מדעי המחשב)

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר לאה לבריק

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' רחל קרופל

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר דניאל רמתי (מדעי המחשב)

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת


 

מתמטיקה
תואר ראשון

ד"ר סטלה שגב- ראש החוג למתמטיקה

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר אבינועם ברנס

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר לאה ולנטינה לבריק

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר עזרא לוי

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' פניה פוזניק

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר אייל שגב

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' חיה שחור

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת


 

לימודי חינוך
תואר ראשון

ד"ר שרה גבעון - ראש לימודי החינוך

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר אלחנן אדלר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר אילן בוכהולץ

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר יוסי בן-לולו

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר אפרים ברנפלד

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר מיכאל גוזלנד

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר נורית וידר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר יוסי וירצבורג

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר מלכה כ"ץ

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר זהבה לזרוביץ

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב יעקב ליפשיץ

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר נחמיה מאיר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר קובי סגל

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר יאיר צדוק

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' אסתי צוקרמן

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר דוד קורן

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב אבי קנאי

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר אבי שוחטמן

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב ד"ר אברהם שרייבר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

הדרכה פדגוגית

ד"ר דוד קורן- מרכז הדרכה פדגוגית

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב יוסי אנקור

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' לאה באט

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר חגי בן ארצי

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר יצחק ברון

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב דורי הנמן

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' תחיה הרמן

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר יוסי וירצבורג

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר שי ולדמן

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר שרון ישראל

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב תמיר כהן

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר זהבה לזרוביץ

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב יעקב ליפשיץ

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר נחמיה מאיר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר גבריאל מלמד

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' נעמה מרינברג

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר גלעד פילוסוף

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב טוביה קיל

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב מנחם קליין

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר ישי רוזנברג

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' שרה רכניץ

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב יאיר שחור

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר נועם שלזינגר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת


 

לימודי יסוד

מר אפרים ברנפלד

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

פרופ' לובה ר' חרל"פ

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

ד"ר מאיר ניזרי

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' רחל קרופל

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר דניאל רמתי

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת


 

ישיבת המאירי

הרב שמואל זעפרני - ראש הישיבה

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' אפרת כלף - מזכירת הישיבה

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב רפאל טוויל - ר"מ

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב שלמה כהן דוראס - ר"מ

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

הרב אביעד כלף - ר"מ

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

גב' שולה משה – אם הבית ואחראית מטבח בוקר

הרב יאיר סבן - מעביר שיעורי הלכה וגיוס תלמידים

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר זכריה קורץ - מזכיר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

מר מיכאל ציון שחף – אחראי מטבח בערבים

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת