English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

נגוהות -היחידה לכניסה להוראה

ראש היחידה

ד"ר נורית וידר

כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת


שלב הכניסה להוראה הוא תהליך הכולל את שנת ההתמחות ואת שתי שנות העבודה הראשונות שלאחריה.

לשלב זה השפעה מכרעת על המשך החיים המקצועיים של עובד ההוראה.

ליווי נכון ומסלול מובנה של התפתחות מקצועית- יאפשרו כניסה טובה למערכת, תוך עיצוב זהות מקצועית,הבניית מחויבות למקצוע ההוראה ומניעת נשירה של עובדי הוראה איכותיים.

היחידה תכלול:

 • סדנאות למתמחים.
 • קורסי פיתוח מקצועי למורים בשנה א'.
 • תמיכה במורים בשנה ב'.
 • קורס מורים חונכים ומלווים.
 • מערך שידאג להעמקת שיתוף הפעולה עם בתי הספר, והמפקחים.
 • שמירת הקשר עם הבוגרים.
 • שירותי יעוץ מקצועי אישי.
 • הערכה ומחקר.
 • תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה במרכז מטו"ת.

מטרות:

 • פיתוח והפעלת מערך תמיכה הוראתי.
 • הקמת צוות חשיבה לקידום המטרות הפדגוגיות, הדידקטיות והניהוליות.
 • בניית סדנת עמיתים לסגל היחידה שתדון בסוגיות מהשדה ותעשיר את חבריה באמצעות הרצאות של מומחים.
 • בניית קורסים במתכונת אופק חדש למורים החדשים שיתרמו לקידומם.
 • ייעוץ אישי למתמחים ולמורים הנתונים במשבר.(במרכז מטו"ת)
 • העמקת שיתוף הפעולה עם בתי הספר לצורך תמיכה מקצועית ראויה למורים המתחילים.