English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

ביטאון המכללה "מים מדליָו"

שנתון המכללה "מים מדליו" הוא כתב-עת בין-תחומי למדעי היהדות ולהוראתם.
לכל גיליון נושא מרכזי, למשל, "יהדות וסביבה" (תשס"ה), "רש"י ורמב"ם" (תשס"ו), "חזון ומנהיגות" (תשס"ח-תשס"ט).
"מים מדליו" הוא כתב-עת שפיט הפועל לפי אמות המידה הנהוגות באקדמיה.
חיפוש במאגר מים מדליו (עד שנת תשס"ג)


קול קורא למאמרים גיליון 27 - "בין קודש לחול בחינוך היהודי"


הנחיות לכותבים


מערכת כתב-העת:

עורכות: פרופ' לובה חרל"פ, ד"ר מלכה כ"ץ

ועדת המערכת:

ד"ר מיכאל גרוס

פרופ' אברהם גרוסמן

ד"ר יעקב הדני

ד"ר אברהם זלקין

פרופ' אפרים חזן

פרופ' שמחה קוגוט

רכז המערכת: מר יצחק בר-איתן ( כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת )

מים מדליו תש"ן mayim-nab mayim-nag
גיליון תש"ן גיליון תשנ"א גיליון תשנ"ב גיליון תשנ"ג
מים מדליו תשנ"ד א maim nad b nah maim nav
גיליון תשנ"ד א גיליון תשנ"ד ב גיליון תשנ"ה גיליון תשנ"ו
naim naz maim nach maim nat maim saa
גיליון תשנ"ז גיליון תשנ"ח גיליון תשנ"ט גיליון תש"ס
maim sa maim sab maim sag maim sad
גיליון תשס"א גיליון תשס"ב גיליון תשס"ג גיליון תשס"ד
maim saa maim sav maim saz maim sach
גיליון תשס"ה גיליון תשס"ו גיליון תשס"ז גיליון תשס"ח-תשס"ט
maim aah maim ab
גיליון תש"ע גיליון תשע"א-תשע"ב גיליון תשע"ג גיליון תשע"ד-תשע"ה
גיליון תשע"ו