English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

מאגר מילו"א 
ע"ש ד"ר צבי שראל ז"ל

משאבי לשון ואוריינות

(Repository of Writing & Language Education Resources (ROWLER

על אודות המאגר

צוות ההיגוי

מה במאגר?

כיצד נשתמש במאגר?

 

על אודות המאגר

מאגר מילו"א ע"ש ד"ר צבי שראל ז"ל, פורטל של משאבי לשון ואוריינות שעל יד "המרכז ללימודי הטקסט" במכללת ליפשיץ, מיועד למורים, לחוקרים ולסטודנטים.

המאגר יסודו בספרייה דיגיטלית שייסד ד"ר צבי שראל לצורכי הכשרת מורים. במאגר מגוון של מאמרים, תקצירים וטקסטים ברמות שונות.

המאגר אמור להתחדש ולקלוט מאמרים וחומרי למידה שיוצעו על ידי המשתמשים.

ליד המאגר יפעל פורום דיונים.

צוות ההיגוי

ד"ר צבי שראל ז"ל–  (מייסד)

פרופ' לובה חרל"פ - המרכז ללימודי הטקסט, מכללת ליפשיץ (מרכזת)

ד"ר אורלי אלבק - האקדמיה ללשון העברית; המרכז ללימודי הטקסט, מכללת ליפשיץ

ד"ר שושן ברוש-ויץ - אוניברסיטת תל אביב; אוניברסיטת בייג'ין

ד"ר עירית השכל-שחם - מכללת דוד ילין; הפיקוח על הוראת העברית, משרד החינוך

נחמה פרידמן – מכללת ליפשיץ (מנהלת הספרייה)

ד"ר רחל רוזנר - מכללת דוד ילין

ד"ר גילה שילה - מכללת בית ברל

ד"ר אסיה שרון - מכללת לוינסקי; הוצאת הספרים של מכון מופ"ת

 

מה במאגר?


  • מאמרים שנתפרסמו בכתבי עת שנתנו את אישורם לפרסום חוזר במאגר
    (למשל מאמרי כתב-העת "חלקת לשון")
  • מאמרים שנתפרסמו לראשונה במאגר ובבלעדיות בו
  • תקצירים של מאמרים שנתפרסמו בכתבי-עת שונים
  • הפניות למאמרים או לחומרי למידה וכיו"ב הנמצאים ברשת: במרכזי כתיבה בארץ ובעולם, באתרים מקצועיים (כגון אתרי משרד החינוך בישראל) או בכתבי-עת מקוונים וכיו"ב

 

כיצד נשתמש במאגר?

לחיצה על מקש "למאגר" מפנה לקטלוג "ספריית ליפשיץ  – מאגר מילוא", חיפוש בסיסי.

חיפוש בסיסי – פותח שדות חיפוש.

את המונח לחיפוש יש לרשום ב: " נא להקליד את המילה או המלים" ←"אישור".

אפשרויות חיפוש:

כותר מתחיל ב... – שם המסמך (המאמר, התקציר וכד'). לדוגמה: סוגות בזוגות  הצעה לדרך הוראה

מחבר מתחיל ב... –  שם מחבר המסמך. יש לרשום תחילה שם משפחה ולאחריו שם פרטי. לדוגמה: רוזנר, רחל

נושא מתחיל ב... – נושא המסמך שניתן על ידי הספרייה. לדוגמה: הבעה בכתב, כתיבה, הבנה וכיו"ב..

בחיפוש לפי "מחבר" או "נושא" מתקבלת הפניה למספר רשומות.

לחיצה על המספר ליד התוצאה תפנה  לרשימת התוצאות.

לתיאור מלא של הפריט יש להציב את העכבר על הרשומה ולהקיש על הלחצן השמאלי של העכבר.

תגיות: לכל הרשומות יש תגיות המתארות את הנושאים שבהם עוסק הפרסום. לדוגמה: ‫  סוגות ותת-סוגות; מיון טקסטים; נסיבות תקשורתיות; סגנונות שיח; מטלות כתיבה

חיפוש לפי תגיות: "חיפוש מתקדם"  ← מילים מכל שדה ← "נא להקליד את המילה או המילים"

ניתן לדפדף בין הדפים בלחיצה על "לעמוד הקודם" / "לעמוד הבא".

קישור למאמר - לפריטים רבים במאגר יש קישור טקסט המלא.

לקישור לטקסט המלא יש ללחוץ על:  אייקון קישור לטקסט מלא

 

לכל הפריטים בקטלוג יש הפניה ביבליוגרפית מלאה: מחבר, שם הספר / כתב-העת וכו', המו"ל, שנת הפרסום, מספר חוברת / כרך, עמודים.

כניסה למאגר

לפורום הדיונים