English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

 


הרא"מ ליפשיץ

(תר"מ–תש"ו)

רבי אליעזר מאיר ליפשיץ, הרא"ם ליפשיץ, נולד בסקולי, מזרח גאליציה, בערב יום הכיפורים תר"מ (1879). ביום ג' תמוז נשא לאישה את דינה לבית רייצס בלבוב.

באדר תר"ע (1910) עלה לארץ עם משפחתו, ונתמנה למורה בבית המדרש למורים של חברת "עזרה" בירושלים.
באלול תר"פ ייסד יחד עם הרב אוסטרובסקי את "בית המדרש למורים מזרחי"(כיום "המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש הרא"ם ליפשיץ"), והיה למנהלו הראשון.
לרא"ם  שלושה ילדים: עו"ד נפתלי ליפשיץ, המחנכת והמנהלת הדסה ואביגיל (אשת ד"ר בן-ציון קרוג ליקוב), וכן נכדים ונינים.


היה מראשי תנועת ה"מזרחי", פעיל ב"ועד הלשון", וניהל במשך מספר שנים את מחלקת החינוך הדתי של ההנהלה הציונית בירושלים.

נפטר ביום כ"ד בתמוז תש"ו (1946).

הרב משה אוסטרובסקי-המאירי

(תרמ"ו–תש"ז)

הרב משה אוסטרובסקי (לימים שינה שמו ל"המאירי") נולד להוריו ר' מאיר נחמן וחיה אוסטרובסקי בקרלין-פינסק בערב ראש השנה תרמ"ו (1886).

בשנת תרנ"ח (1898) עלה עם משפחתו ארצה.

כאן למד בישיבת "תורת חיים" בעיר העתיקה בירושלים, ובשנת תרס"ד נשא לאישה את שרה הינדה לבית ברודר בירושלים.
בשנת תרע"ב–תרע"ט (1919–1912)שימש כרב המושבה עקרון.
בתחילת שנת תרע"ט (1919) נתמנה למורה ראשי בבית המדרש למורים "נצח ישראל" בפתח תקוה, ובשנת תר"פ יזם את הקמת "בית המדרש למורים מזרחי" בירושלים, ושימש בו מורה לתלמוד וממלא מקום המנהל.
נמנה עם מייסדי שכונת "קריית משה" (תרפ"ו–1926), כיהן בה כרב, ועמד בראש ועד השכונה.

נפטר בכ"ה בסיון תש"ז (1947)