English

GoogleRSS סרטון תדמיתצור קשר

הדפסה דוא''ל

שיעורי אלומינייט

אקלים חב"ד

אקלים חב"ד 9.2.14

אקלים חב"ד 30.3.14

אקלים מיטבי חב"ד 12.1.14

 

אקלים מיטבי

אקלים מיטבי - יום רביעי ב ניסן 2 אפריל שעה 20:00

אקלים מיטבי 6.2.13

אקלים מיטבי 24.12.12

אקלים מיטבי - אורות עציון יום שלישי יא אדר א 11-2-14 שעה 13:30

אקלים מיטבי  - זהבה פלד יום רביעי כא שבט 22-1-14 שעה 20:00

 

בית חינוך כמשפחה

בית חינוך כמשפחה - יום רביעי 20:00 7-12-11

 

בית חינוך כמשפחה מפגש 1 16.11.11

בית חינוך כמשפחה מוסדי חב"ד 19.12.11

בית חינוך כמשפחה - יום רביעי כב שבט 15-2-12 שעה 20:00

 

בית חינוך כמשפחה מפגש 26.12.12

בית חינוך כמשפחה  28.12.12

בית חינוך כמשפחה- מגדל העמק יום שני ד טבת 17-12-12

בית חינוך כמשפחה- אור חיה  4.3.12 שעה 20:00

בית חינוך כמשפחה - שעור ראשון יום רביעי 7-11-12 שעה 20:00

בית חינוך כמשפחה יום רביעי 18-1-12 20:00 עד 21:30

הוראה כפרופסיה ברוח חסידות חבד - יום שני יא אדר שעה 13:30 זהבה פלד

 

בית חינוך כמשפחה  1.1.13

בית חינוך כמשפחה  4.3.13

בית חינוך כמשפחה  8.1.13

בית חינוך כמשפחה  11.2.13

בית חינוך כמשפחה  11.12.13

בית חינוך כמשפחה  12.3.13

בית חינוך כמשפחה  16.1.13

בית חינוך כמשפחה  21.1.13

בית חינוך כמשפחה  29.1.13

בית חינוך כמשפחה - טיפוח אקלים חבד - יום ראשון יב טבת 15-12-13 שעות 20:00-21:30

 

בית חינוך כמשפחה - יום רביעי יב אדר א 12-2-14

 

בית חינוך כמשפחה - יום רביעי יז אדר ב, 19-3-14 שעה 20:00

בית חינוך כמשפחה-אקלים מיטבי -יום רביעי כט טבת 01.01.14

בית חינוך כמשפחה - זהבה פלד - יום רביעי ג אדר ב 5-3-14

 

המורה המקוון

המורה המקוון - 29.11.10

השתלמות מורה מקוון בתי ספר ממד במנחי

 

חינוך לשוני

 

חינוך לשוני מודולה ב 02 פברואר 2011

חינוך לשוני מודולה ב 02 מרץ 2011

חינוך לשוני מודולה ב' 05 ינואר 2011

חינוך לשוני מודולה ב 16 פברואר 2011

חינוך לשוני מוסדי 01 פברואר 2011

חינוך לשוני מוסדי שנה א ו' שבט 11 ינואר 2011

חינוך לשוני מוסדי יום שלישי 14 דצמבר 2010

חינוך לשוני מוסדי שנה א 16 ינואר 2011

 

חינוך לשוני מוסדי 23 נובמבר 2010

חינוך לשוני מוסדי 28 דצמבר 2010

חינוך לשוני מוסדי 30 ינואר 2011

חינוך לשוני שנה א' 12 ינואר 2011

חינוך לשוני שנה א יום רביעי 15 דצמבר 2010

חינוך לשוני שנה א 26 ינואר 2011

חינוך לשוני שנה א 29 דצמבר 2010

חינוך לשוני שנה ב 19 ינואר 2011

 

חבד - אור חיה - יום ראשון כד אדר  18.3.12

חינוך לשוני שנה יום רביעי  11-1-12 20:00 עד 21:30

חינוך לשוני - שנה א מפגש שני יום רביעי  23-11-11

חינוך לשוני - עופרים שנה א יום רביעי 25.1.12

עופרים  27-11-11

עופרים שנה ב יום רביעי 29-2-12 שעה 20-00

חינוך לשוני עופרים 1.2.12

חינוך לשוני עופרים 2.11.11

חינוך לשוני עופרים 8.2.12

חינוך לשוני עופרים 22.2.12

חינוך לשוני עופרים 30.11.11

חינוך לשוני שנה א 4.1.12

חינוך לשוני שנה א 4.01.12

חינוך לשוני שנה א 14.12.11

חינוך לשוני שנה ב 9.11.11

 

מפגש מדריכות ורכזות שפה 11.11.12

עופרים הרב עוזיאל  27-11-11 20.00

רכזות שפה - חינוך לשוני - יום ראשון 11.12.11

יעדי החינוך הדתי - חבד יום ראשון ד כסלו 18-11-12 שעה16-00

יעדי חינוך לשוני - חבד יום ראשון יט חשוון 4 ינואר 2012 שעה 16-00

יעדי החינוך הלשוני - חבד יב חשוון 28-10-12

יעדי החינוך הלשוני חבד-30-12-12

 

חינוך לשוני 02.01.13

חינוך לשוני 13.02.13

מפגש רכזים חבד - חינוך לשוני 15.10.12

חינוך לשוני 19.2.13

חינוך לשוני 20.11.13

חינוך לשוני 21.11.12

חינוך לשוני 23.1.12

חינוך לשוני 21.10.12

חינוך לשוני מורי כיתות א-ב - חבד יא כסלו תשעג 25-11-12

חינוך לשוני עופרים 19.02.13

מפגש וירטואלי למדריכות ורכזות שפה 3.11.12

יעדי החינוך הלשוני א-ב 03.02.13

יעדי החינוך הלשוני-חבד-א ב 6.1.13

יעדי החינוך הלשוני ג-ו 11.3.13

תוכנית היעדים חבד-13-01-13

תוכנית היעדים ג-ו בתאריך 17.2.13

יעדי החינוך הלשוני ג-ו 27.01.13

 

עופרים - יום רביעי ה אדר א 5-2-14

עופרים חבד - יום ראשון ז אדר ב 9-3-14

חינוך לשוני - זהבה פלד - יום ראשון טז אדר א 16-2-14 שעה 20-00

עופרים חינוך לשוני - זהבה פלד יום ראשון יח שבט 19-1-14 שעה 20-00

חינוך לשוני זהבה פלד -- יום ראשון יט טבת- 22.12.13 שעה 20-00

חינוך לשוני עופרים-08.01.14

חינוך לשוני עופרים- יום רביעי טו טבת תשעד- 18.12.13-שעה 20.00

חינוך לשוני עופרים - יום רביעי כו אדר א 26-2-14

יעדי החינוך הלשוני- חבד יום ראשון כא כסלו 24-11-13 שעה 20-00

 

חינוך לתפילה

חינוך לתפילה 12 דצמבר 2010

חינוך לתפילה 19 דצמבר 2010

חינוך לתפילה ב' אדר א' 06- פברואר 2011

חינוך לתפילה ד שבט 09 לינואר 2011

חינוך לתפילה 11.12.11

חינוך לתפילה 17.5.11

 

חינוך לתפילה יום ראשון ו' טבת תשעב 1-1-12

חינוך לתפילה - דני כליפה יום ראשון י' אדר 4-3-12 שעה 20-00

חינוך לתפילה יום ראשון - שעה 20-00 יב שבט 5-2-12

חינוך לתפילה דני כליפה  18.11.12

 

השפעת התפילה דניאל כליפה 06.01.13

חינוך לתפילה-יד טבת תשעד-17.12.13- שעה 20.00

חינוך לתפילה - יום שלישי כג כסלו , 26-11-13 שעה 20-00

סולם התפילה דניאל כליפה 28.1.13

 

חינוך לתפילה - יום שלישי ג אדר ב 4-3-14 שעה 20-00

חינוך לתפילה - דני כליפה יום שלישי כ שבט 21-1-14 20-00

 

חינוך מתוך אמונה

חינוך מתוך אמונה 8.11.10

חינוך מתוך אמונה 27 דצמבר 2010

חינוך באמונה 1 במרץ 2011

חינוך מתוך אמונה יום שלישי 20-00 01 פברואר 2011

חינוך מתוך אמונה 17 ינואר 2011

 

הוראה בסביבה מתוקשבת

הוראה בסביבות מתוקשבות יום ראשון יח תמוז 8 יולי שעה 21-00

מחשב לכל מורה - כלים ללמידה מרחוק יום שני 7-5-12 שעה 20-00

מפגש מורי מחשב לכל מורה יום שני 31 ינואר  2011 שעה 20-00

מחוון ליחידה מתוקשבת - תמר שמיר 5.12.13

מפגש הנהגות תלמידים מקוון- מחוז מרכז-יעל אלוני 4.3.13

סביבות הוראה דני רמתי 3.4.14

סביבות מתוקשבות בחינוך - יום שלישי 3 יולי  19-00

סביבות הוראה דני רמתי 5.5.13

מפגש מקוון הוראה בסביבות למידה מקוונות- דני רמתי 17.6. שעה 21-00

סביבות הוראה דני רמתי 19.5.13

שימושי מחשב דני רמתי יום ראשון_01-06-14_20-00

רחל קרופל סביבות הוראה 22.3.11

 

קולנוע ויהדות

07.07.13  20-30 קולנוע ויהדות יובל ריבלין

14.07.13  20-30 קולנוע ויהדות יובל ריבלין

30-6-13  20-30 קולנוע ויהדות יובל ריבלין

 

כתיבת תוכניות בתנך

פגישת צוות תנך עם מירי שליסל - יום שני 12-12-11

כתיבת חומרים לתנך - מירי שליסל יום רביעי 22-2-12 שעה 20-30

כתיבת תוכניות בתנך מירי שליסל 25.1.12

כתיבת עבודות לתנך בקבוצות יום ראשון 25.3 בשעה 21-00- מירי שליסל

כתיבת תוכניות לימודים בתנך- קבוצת נביאים ראשונים- מירי שליסל חמישי ב' שבט 26-1-12

כתיבת תוכניות בתנך-מאמרים דידקטיים - מירי שליסל יום ראשון ה' שבט 29-1-12

צוות תנך - מירי שליסל יום שישי 20-1-12 08-30 עד 09-30

סדנא לכתיבת חומרים בתנך 11.1.12

 

לשון הקודש – לובה חרל"פ

 

לשון הקודש 3.6.12

לשון הקודש באספקלריה חינוכית והגותית 4.3.12

לובה חרלפ, לשון הקודש, 6 במאי 2012, בשעה 21-00

לובה חרלפ, לשון הקודש, 11 במרס 2012, בשעה 21-00

לובה חרלפ, לשון הקודש, 13 במאי 2012, בשעה 21-00

לובה חרלפ, לשון הקודש, 15 באפריל 2012, בשעה 21-00

לובה חרלפ' לשון הקודש 17 ביוני

לובה חרלפ, לשון הקודש, 18 במרס 2012, בשעה 21-00

לובה חרלפ' לשון הקודש 20 במאי

לובה חרלפ, לשון הקודש, 22 באפריל, בשעה 21-00

לובה חרלפ לשון הקודש 25.1.12

לובה חרלפ, לשון הקודש, 25 במרס 2012, בשעה 20-30

לובה חרלפ, לשון הקודש, 29 באפריל 2012, בשעה 21-00

 

מדעים

ביוכימיה

חלבונים, חומצות אמינו, המוגלובין ,אנליזה של מקרומולקולות

שומנים

analisa of macromulecules 16.11.13

Fats 15.12.13

hagana 5.11.13

חלבונים, חומצות אמינו, המוגלובין ,אנליזה של מקרומולקולות

שומנים

סוכרים 28.12.13

חזרה 16.10.13

 

מיקרוביולוגיה

 

matzeget 31.1.13

וירוסים  31.12.12

antibiotic 29.10.13

forum madaim 3 15.1.14

micro 18.11.13

students presentations 1.1.14

students presentations 8.1.14

 

4.7.13 ביוכימיה

ביוכימיה יעל אוסטר 16.10.13 20-00

ביוכימיה יעל אוסטר 6.6.12 בין השעות 13-00-15-00

biochemistry oster yael 6.10.13

שיעור מקוון 17.7 יעל אוסטר השיעור מתחיל ב-10

biology oster yael 1.2.12

מפגש שישי פורום מדעים 1.2.12

נשימה תאית 11.12.12

יעל אוסטר מפגש מקוון  14.7.13 בשעה  10-00

יעל אוסטר מפגש מקוון  14.7.13 בשעה  10:00

 

מפגש רכזות חינוך ערכי

חינוך ערכי - יום שלישי 10-1-12 20-00 עד 21-30 יעל אלוני

חינוך ערכי - יעל אלוני - 28-2-12 יום שלישי שעה 20-00

חינוך ערכי -יעל אלוני - יום שלישי ז' שבט 31-1-12 20-00 עד 21-30

חינוך חברתי ערכי- שיעור מקוון משותף ראשון 13.12.12

רכזות חינוך ערכי - יום שלישי 13-12-11 20-00

 

רכזות חינוך חברתי ערכי מפגש רביעי טז אדר 26.02.13

שיעור מקוון שני רכזות-חינוך חברתי ערכי - יט טבת 01.01

שיעור מקוון רכזות חינוך חברתי ערכי מפגש שלישי ד' שבט 15.01.13

רכזות חינוך חברתי ערכי  יעל אלוני - יום ראשון יט טבת תשעד 22-12-13 שעה 20-00

רכזות חינוך חברתי ערכי - יעל אלוני - יום שני כז טבת 30-12-13 שעה 20-00

 

מפגש הנהגות  התלמידים - מחוז מרכז- ירדנה ובלה – יום שלישי א ניסן 1-4-14 שעה 11-00

מפגש מנחות מחוזיות - יעל נדלר יום ראשון ו ניסן 6-4-14 שעה 10-00 בבוקר

רכזות חברתי ערכי - יעל אלוני - יום ראשון טז אדר א 16-2-14 שעה 20-00

מפגש רכזות חינוך ערכי - יעל אלוני - יום ראשון יח שבט 19-1-14 שעה 20-00

רכזות חינוך חברתי - יעל אלוני יום ראשון כא אדר ב 23-3-14 שעה 20-00

רכזות חינוך ערכי - יעל אלוני יום שני כד אדר א 24-2-14

רכזות חינוך חברתי ערכי - יעל אלוני - יום שני כו שבט 27-1-14 שעה 20-00

רכזים חברתיים - יעל אלוני יום שלישי כט ניסן 29-4-14 שעה 20-00

 

פיתוח מקצועי

פיתוח מקצועי שנה א אופק חדש יום שלישי 21 דצמבר 2010

פיתוח מקצועי יום שלישי 08 פברואר 2011

פיתוח מקועי הוראה כפרופסיה 18 ינואר 2011

פיתוח מקצועי - בית חבד - יום שני כ' שבט 13-2-12

 

שונות

ערכים בלימוד משנה והלכה - מאיר כרמלי 12.12.13

הרב מאיר כרמלי ערכים בלימוד תושבע 15.12.13

שיעור מקוון יח שבט 29.01.13-דר יכין אפשטיין

גוף ונשמה בהוראה - עמירם אלבה 9.12.13

הוראה בדרך החקר מחוון שרה שאנני 14.1.13

מאגר מילוא - מפגש צוות היגוי 28.12.11

מנהיגות פורצת דרך 31-12-12

מפגש אוריינות  9.12.12

נעמה כהן 11.03.13

נעמה כהן 19.02.13

אורות עציון פסגה קרית ארבע - יום שלישי יג שבט 15-1-14 שעה 13-30

מדריכי ורכזי תנך בחמד 8.12.11

סדנא בלמידה מבוססת מקום בסיוע חפיצים 15.1.12

 

טיפוח אקלים

יום שלישי 13-30 19-11-13  טיפוח אקלים בית ספרי - חטצ אפרת

טיפוח אקלים - בית חינוך כמשפחה - חבד יום ראשון ל אדר א 2-3-14

טיפוח אקלים מיטבי - זהבה פלד יום רביעי י אדר ב 12-3-14

טיפוח אקלים - יום רביעי יט אדר א 19-2-14 שעה 20-00

טיפוח אקלים מיטבי - אורות עציון זהבה פלד יום שלישי כז שבט 28-1-14 שעה 13-30

 

תוכנית התקשוב

 

השתלמות רכזי תקשוב ואשכול מחוז ירושלים - אילן נגר  29.1.12

מפגש מובילי תקשוב - יום שני בבוקר 5.1.12

תקשוב מחוז ירושלים- מאפייני משימה מתוקשבת וידע של מורים בעידן הדיגיטלי 12.2.12

תכנית התקשוב - הכנה לפגישה במופת 2.7.12